Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://wydawnictwo-zacheusz.sklep.pl.

Administratorem Państwa danych jest Wydawnictwo Zacheusz Sp. Z o.o. z siedzibą w Cieszynie pod adresem: ul. Miedziana 12

Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do informacji, które zostały podane przez Państwa.

Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celach: realizacji sprzedaży w sklepie internetowym wydawnictwa oraz w celach statystycznych.

Dane osobowe są przetwarzane w przypadku wyrażenia dobrowolnej osobnej zgody na konkretne cele przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w celu marketingu własnych towarów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami Wydawnictwa, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

Państwa dane osobowe podane podczas zakładania konta w sklepie internetowym Wydawnictwa służą tylko Państwu, rolą Administratora jest tylko ich bezpieczne przechowywanie. Nieaktywne konta (brak logowania) są usuwane automatycznie po 8 latach od ostatniej aktywności (logowania).

Państwa dane osobowe podane podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Wydawnictwa są wykorzystywane do realizacji zamówienia, oraz są ewentualnie przekazywane wybranemu przez Państwa operatorowi pocztowemu. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia są przechowywane przez okres 72 miesięcy, po tym czasie są one usuwane.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane są podawane dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do realizacji Państwa zamówień.

Wszelkie żądania usunięcia danych osobowych proszę kierować na adres: admin@wydawnictwo-zacheusz.pl