Polityka prywatności

Adres naszej strony internetowej to: https://wydawnictwo-zacheusz.sklep.pl.

Administratorem Państwa danych jest Wydawnictwo Zacheusz Sp. Z o.o. z siedzibą w Cieszynie pod adresem: ul. Miedziana 12

Zakres gromadzonych przez Administratora danych ogranicza się do informacji, które zostały podane przez Państwa. Ponadto w logach systemowych jest zapisywana informacja o adresach IP urządzeń, za pomocą których komunikowali się Państwo z naszą stroną internetową.

Dane osobowe, będące w posiadaniu Administratora Danych, przetwarzane są w celach: realizacji sprzedaży w sklepie internetowym wydawnictwa, w celach statystycznych oraz zapewnienia  bezpieczeństwa strony internetowej (adresy IP w logach systemowych).

Dane osobowe są przetwarzane w przypadku wyrażenia dobrowolnej osobnej zgody na konkretne cele przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w celu marketingu własnych towarów lub usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Osoby, którym ujawnia się dane (odbiorcy danych) są upoważnionymi pracownikami Wydawnictwa, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp.

Państwa dane osobowe podane podczas zakładania konta w sklepie internetowym Wydawnictwa służą tylko Państwu, rolą Administratora jest tylko ich bezpieczne przechowywanie. Nieaktywne konta (brak logowania) są usuwane automatycznie po 5 latach od ostatniej aktywności (logowania).

Państwa dane osobowe podane podczas składania zamówienia w sklepie internetowym Wydawnictwa są wykorzystywane do realizacji zamówienia, oraz są ewentualnie przekazywane wybranemu przez Państwa operatorowi pocztowemu i wybranej instytucji obsługującej płatności, i są przekazywane do:

 1. Poczta Polska S.A. otrzymuje dane osobowe niezbędne do dostarczenia zamówionych artykułów pod adres wskazany w zamówieniu.
 2. InPost S.A. otrzymuje dane osobowe niezbędne do dostarczenia zamówionych artykułów pod adres wskazany w zamówieniu.
 3. ING Bank Śląski S.A. („Bank„) w związku z:
  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanym przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 4. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 5. PayPro S.A. („Przelewy24„) w związku z:
  1. świadczeniem przez Przelewy24 na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  2. obsługą i rozliczaniem przez Przelewy24 płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
  3. w celu weryfikacji przez Przelewy24 należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanym przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Dane osobowe podczas składania zamówienia są przechowywane przez okres 24 miesięcy, po tym czasie są one usuwane.

Dane przekazane, w trakcie realizacji zmówienia, innym podmiotom, są przez nie przetwarzane zgodnie z ich regulaminami. Podmioty, którym mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe:

 1. Poczta Polska S.A.
 2. InPost S.A.
 3. ING Bank Śląski S.A.
 4. Twisto Polska Sp. z o.o.
 5. PayPro S.A.

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz zażądania ich kopii.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane są podawane dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do realizacji Państwa zamówień.

Wszelkie żądania usunięcia danych osobowych proszę kierować na adres: admin@wydawnictwo-zacheusz.pl